Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie


Godziny pracy

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

kontakt telefoniczny

68 413 57 99

Aktualności

Dzień 02.05.2024 r. ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie.  Zarząd...

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i jego później...

No More Articles

Nasz Zespół


 • PO Dyrektora - Karolina Józwak
 • Główny księgowy - Izabela Tomczak
 • Sekretariat
 • Dział księgowości
 • Dział kadr
 • Dział IT
 • Dział ODO i zamówień publicznych


Image

NASZE ZADANIA

Centrum zapewnia jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości;
 2. prowadzenia spraw kadrowych pracowników;
 3. prowadzenia spraw płacowych pracowników;
 4. prowadzenia obsługi finansowo-księgowej funduszu świadczeń socjalnych;
 5. rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych;
 6. sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych i kadrowych;
 7. przygotowywania i opracowywania danych do sprawozdań rzeczowo-finansowych i statystycznych;
 8. prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami;
 9. wykonywania zadań głównego księgowego;
 10. obsługa informatyczna jednostek;
 11. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych 

Informacje

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie

ul. Plac Kościelny 2

67-300 Szprotawa

NIP: 9241913362

tel: 684135799

 

Przydatne linki