24 grudnia dniem wolnym dla CUW

24 grudnia dniem wolnym dla CUW

Dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników CUW, w zamian za świeto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r.

Zarządzenie